Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,
vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.

Doufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjmené, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Soukromá hudební škola

SE SEDMILETOU ČINNOSTÍ A VÝUKOU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V OKRESE ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA TYTO NÁSTROJE: KLÁVESY, KYTARA, ZPĚV, FLÉTNY, KLARINETY, SAXOFONY, BAS KŘÍDLOVKY  TROMBONY, KŘÍDLOVKY A TRUMPETY.

Přihlášky volejte nebo piště sms.

Kontakt: Plhák Radek 775 58 40 50

Kaštánek

OD ŘÍJNA ZAČÍNÁME SBÍRAT KAŠTANY A ŽALUDY PRO LESNÍ ZVĚŘ.

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

http://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/