Akce školy

Všechny srdečně zveme na den ekologické výchovy, který bude zaměřen na výrobu hmyzího hotelu, který bude mít své místo na školní zahradě. Tento projekt je financován z grantu Pardubického kraje.

Toto pondělí byla naše škola poctěna návštěvou z vojenské tvrze Hůrka. Žáci se dozvěděli mnoho cenných informací z období druhé světové války, které jsou spjaty z oblastí Kralicka. Při nejbližší vhodné příležitosti naši žáci navštíví právě tuto vojenskou tvrz v rámci vlastivědně turistického kroužku.

Tento rok připadnou podzimní prázdniny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října.

26. září máme jet na branný závod, takže už od brzkého rána jsme čekali před školou na autobus, který na nás ovšem zapomněl. Asi po 45 minutách už to paní ředitelka nervově nezvládla a zavolala panu starostovi, zdali by nás na závody neodvezl. Jakmile ale položila telefon, tak ji zavolal "autobusák", že už pro nás jede.

Ve středu 13. 9. 2017 se děti a žáci ze Základní školy a mateřské školy Lichkov zúčastní vzdělávacích programů domácí zvířátka, hospodářská zvířátka a programu vlna v Ekocentrum PALETA v Oucmanicích. Projekt je realizovaný za finanční podpory Pardubického kraje.