Akce školy 2018/2019

Plavání

10.03.2019

plavecký výcvik bude zahájen ve čtvrtek 25. dubna 2019 a je určen pro všechny naše žáky a děti. Plavecký výcvik bude probíhat na krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. Výuka bude zajištěna instruktory z Plavecké školy CHOBOTNICE. Autobusová doprava na výuku je zajištěna firmou Pinkas. Podrobné informace žáci a děti obdrží během měsíce března.

od 1. října 2018 do vánočních prázdnin bude ve škole probíhat každé úterý výuka metodou CLIL. Vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě a ve 2. třídě. Jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět. Tedy u nás např. matematika anglicky. K tomu se především u menších dětí...

Tento rok jsem pro žáky 3., 4. a 5. ročníku připravila celoroční hru, která se bude zaměřovat na rozvoj čtenářské gramotnosti. Úkolem žáka je přečíst za celý měsíc alespoň jednu knihu ze seznamu a následně odpovědět na otázky týkající se dané knihy. Za přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky získává žák "zlaťák". Za deset nasbíraných "zlaťáků"...

Všechny zveme srdečně na slavnostní zahájení školního roku, které se bude konat od 8 hodin 3. září 2018 . Poté budou rodiče seznámení s novinkami a organizací letošního školního roku.