Školní exkurze do Ekocentra Paleta 13. 9. 2017

22.08.2017

Projekt JE POTŘEBA ZAČÍT VČAS byl realizován 13.září 2017 v centru ekologické výchovy v Ekocentru PALETA na statku v Oucmanicích. Hlavním cílem byla účast našich dětí na vzdělávacích programech ekologické výchovy.

Děti z mateřské školy se zúčastnily programu DOMÁCÍ ZVÍŘATA, kde se seznámily s domácími zvířaty, jejich potřebami, jejich užitečností a produkty.

Žáci ze základní školy se zapojili do programu HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a OVČÍ VLNA. Prohloubili si své znalosti o hospodářských zvířatech, jejich potřebách, jejich užitečnosti a produktech. Rozvíjeli svoji soběstačnost při výrobě potravin. Vyzkoušeli si techniku dojení a vyrobili máslo.

V programu OVČÍ VLNA se seznámili s přírodním textilním materiálem - surovou i čištěnou vlnou, předením na vřetánku i kolovrátku. Každý si sám vyrobil náramek technikou filcování.

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem částkou 6 000,- Kč. Celkové náklady činily 8 613,- Kč. (Byly hrazeny vzdělávací programy, doprava účastníků, drobný materiál.)


Fotogalerii naleznete na tomto odkaze: https://www.skolalichkov.cz/oucmanice/