Výuka anglického jazyka na naší škole

09.12.2018

Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

od 1. října 2018 do vánočních prázdnin bude ve škole probíhat každé úterý výuka metodou CLIL. Vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě a ve 2. třídě. Jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět. Tedy u nás např. matematika anglicky. K tomu se především u menších dětí využívá rodilý mluvčí. Dochází tak zcela přirozeně k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce. Jedná se o velmi starou metodu, už v antickém Římě se tímto způsobem vzdělávali od malinka děti v řečtině. Škole se podařilo získat rodilou mluvčí z jižní Afriky, která vyučuje i na jiných školách. Doufáme, že se bude tato výuka našim žákům líbit a budeme v ní pokračovat i po vánočních prázdninách.

Mgr. Ivana Mědílková

ředitelka školy