Zápis do 1. ročníku

10.03.2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy. Zápis proběhne dne 24. dubna 2019 v čase od 13,00 do 15,00 hodin ve  třídě paní učitelky Šulcové, která se nachází ve druhém patře.  Zápisem vás provede paní učitelka Šulcová a paní učitelka Coufalová.  

K zápisu je potřeba přinést:

- rodný list dítěte

- platný občanský průkaz zákonných zástupců

- u cizích státních příslušníků: pas, povolení k pobytu (popř. platné vízum)

- všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, případně mohou přijít k zápisu v předem domluveném náhradním termínu (telefonicky nebo emailem).

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání je vždy zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

- požádají písemně v době zápisu a nebo nejpozději do 30. 4. 2019

- žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenského zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději
do 30. 4. 2019, jinak ředitel školy souhlas s odkladem školní docházky nemůže udělit.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás. Mgr. Tereza Coufalová