Mateřská škola

Vítejte na webových stránkách MŠ

Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Lichkov. 

MŠ je jednotřídní předškolní zařízení rodinného typu s celodenní péčí. 

Provozní doba:
Od 6.30hodin do 15:30 hodin

Kontakty:

Bc. Petra Kašková - vedoucí učitelka MŠ: tel. 777 654 921, e-mail: kaskova.zslichkov@gmail.com

Pavla Jelínková - učitelka MŠ: e-mail: jelinkova.zslichkov@gmail.com

Dana Luksová - vedoucí školní jídelny: tel. 604 966 350, e-mail: luksova.zslichkov@gmail.com

Organizace dne

Denní řád je pružný a umožňuje reagovat na vzniklé situace. Přizpůsobuje se jednotlivým potřebám dítěte.

Do každodenního programu je zařazováno zdravotní cvičení. Je respektována potřeba pohybu a individuální délky spánku dítěte. Je dodržován celodenní pitný režim.

6.30 - 8.30    příchod dětí, individuální činnosti podle zájmu dětí, ranní rozcvička

8.30 - 8.45     svačinka
8.45 - 9.30     ranní kruh, činnosti řízené a skupinové
9.30 - 11.30    pobyt venku
11.30 - 11.45    oběd
11.45 - 12.00   vyzvedávání dětí
12.00 - 14.15   odpočinek, klidový režim, čtení pohádek
14.30 - 14.45   svačinka
14.45 - 15. 30   odpolední hra


Základní vybavení do školky

gumáky

pláštěnka
náhradní oblečení do školky, pro případ nutnosti převlečení
vhodné oblečení a obuv na zahradu (vždy jiné než do třídy)
vhodné oblečení a obuv do třídy
pyžamo (pokud dítě spí)
hrníček na pití (plastový)