Základní a mateřská škola Lichkov je příspěvková organizace.

Pedagogický sbor

Mgr. Ivana Mědílková

Ředitelka školy

+420 607 028 953

Mgr. Irena Kosková

Třídní učitelka 1. a 5. ročníku

Mgr. Hana Šulcová

Třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Alena Dostálková

Asistent pedagoga

Daniela Pretoriusová

Vychovatel ve školní družině

Pavla Jelínková

Paní učitelka v MŠ


Bc. Petra Kašková

Vedoucí učitelka v MŠ

+420 777 654 921