Základní a mateřská škola Lichkov je příspěvková organizace.

Pedagogický sbor

Mgr. Ivana Mědílková

Ředitelka školy

+420 607 028 953

Mgr. Tereza Coufalová

Třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku

+420 735 064 045

Mgr. Hana Šulcová

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku

Josef Polanský

Vychovatel ve školní družině

Pavla Jelínková

Paní učitelka v MŠ

+420 702 095 868

Bc. Petra Kašková

Vedoucí učitelka v MŠ

+420 702 095 868