Základní a mateřská škola Lichkov je příspěvková organizace.

Pedagogický sbor

Mgr. Irena Kosková

Ředitelka školy

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku

skolalichkov@orlicko.cz

koskova.zslichkov@gmail.com

irena.koskova@zslich.cz

+420 607 028 953

Mgr. Hana Šulcová

Třídní učitelka 3. - 5. ročníku

sulcova.zslichkov@gmail.com

hana.sulcova@zslich.czMgr. Ivana Mědílková

Učitelka v MŠ, ZŠ

medilkova.zslichkov@gmail.com

ivana.medilkova@zslich.czPavla Jelínková

Učitelka v MŠ, ZŠ

jelinkova.zslichkov@gmail.com

pavla.jelinkova@zslich.cz


 


Bc. Petra Kašková

Vedoucí učitelka v MŠ

kaskova.zslichkov@gmail.com

 

+420 777 654 921

Daniela Pretoriusová

Vychovatelka ve školní družině

pretoriusova.zslichkov@gmail.com

 

+420 774 096 177

Alena Dostálková

Asistentka pedagoga

Vychovatelka ve školní družině

dostalkova.zslichkov@gmail.com

alena.dostalkova@zslich.cz