Organizace školního roku 2020/2021

Konzultační hodiny pro rodiče: 

ÚTERÝ 15.30 - 16.30 

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ - Bc. Petra Kašková, vedoucí učitelka MŠ, tel: 

+ 420 777 654 921

kaskova.zslichkov@gmail.com 

Kalendář akcí

Září

1. 9. – přivítání nových dětí v MŠ 

8. 9. v 15:30 – informační schůzka pro rodiče 

23. 9. – výlet Častolovice 

Říjen

1. 10.–30. 11. – Kaštánek - zahájení sběru kaštanů a žaludů

13. 10. – "Čarujeme s ovocem, dýňo-braní" 

26. 10. – Mobilní hvězdárna 

Listopad

30. 11. – Kaštánek – ukončení soutěže

Zimní focení - zrušeno

Vánoční Jarmark – vystoupení 27. 11. - zrušeno

Prosinec

Vystoupení Červená voda - zrušeno

Předvánoční povídání ve škole i školce

Čertovská škola – projektový den

21. 12. – Vystoupení pro rodiče - zrušeno

23. 12 - 3. 1. 2021 – Vánoční prázdniny  

Leden

Beseda s členem Horské služby - zrušeno

Beseda se zdravotníkem – první pomoc - zrušeno

11. 1.–15. 1. – Lyžařský výcvik - zrušeno

Únor

Karnevalový rej MŠ a ZŠ

Masopustní průvod od 15:00

Březen

Den otevřených dveří 

Velikonoční jarmark

Barvení vajíček MŠ aZŠ

Noc s Andersenem

Duben

Zápis do 1. třídy ZŠ

Rej čarodějnic MŠ a ZŠ

Plavecký výcvik

Den Země

Květen

6. 5. odpoledne pro maminky

Plavecký výcvik

Zápis do MŠ 2. – 16. 5.

Červen

Den dětí – Den požární ochrany

Fotografování

Společný výlet ZŠ, MŠ

Adam Mladkov

Rozloučení se školním rokem