Organizace školního roku 2020/2021

Kalendář akcí

Září

1. 9. Zahájení školního roku

1. 9. Informační schůzka pro rodiče

4. 9. Zahájení projektu KOMENSKÝ

11. 9. Výstava hub Králíky 

23. 9. Po stopách mlsného medvěda - Jablonné n. O.

28. 9. Státní svátek - Den české státnosti

Říjen

1. 10. - 31. 10 Kaštánek sběr plodů

14. 10. - 23. 10. Uzavření školy - distanční výuka

26. - 27. 10 Dny volna

28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného českolslovenského státu

29. - 30. 10 Podzimní prázdniny

Listopad

17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

26. 11. Informační den pro rodiče - podle rozpisu

Prosinec

4. 12. Advent, Čertovská škola

18. 12. Projektový den KOMENSKÝ 

21. 12. Vánoční pohádka - vystoupení, předvánoční povídání - zrušeno

23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny

Leden

4. 1. zahájení výuky v roce 2021 - žáci 3. - 5. ročníku - DISTANČNÍ VÝUKA

Beseda s členem Horké služby, první pomoc - přesunuto

11. - 15. 1. Lyžařský výcvik - zrušeno

Projektový den KOMENSKÝ 

28. 1. Vysvědčení

29. 1. Pololetní prázdniny

Únor

Masopustní průvod - zrušeno

15. 2. - 21. 2. Jarní prázdniny

26. 2. Projektový den - Maškarní karneval

Březen

Projektový den KOMENSKÝ - narození, měsíc knihy

Den otevřených dveří - video

Velikonoční dílna

29. 3. - 31. 3. Barvení vajíček

Duben

1. 4. Velikonoční prázdniny

15. 4. Třídní schůzky

Kukátkem do školy - návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Zápis do 1. třídy

Zahájení plaveckého výcviku

Projektový den KOMENSKÝ  -  Den Země

Květen

Vítání občánků

Plavání

Projektový den KOMENSKÝ 

Červen

Fotografování

Den požární ochrany

Školní výlet

Ukončení projektu KOMENSKÝ - výstava

Rozloučení se školním rokem, pasování

30. 6. Vysvědčení