Školní jídelna

Naše jídelna nabízí obědy i pro veřejnost. Zaměstnanci firem, důchodci, ženy na mateřské dovolené i jiní strávníci mohou poobědvat v příjemném prostředí jídelny.

Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 11:00 do 11:30 hodin.

Cena obědů platná od 1. ledna 2019:

Dítě MŠ1                                                                   31 Kč

Dítě MŠ2 s odkl. pov. škol. doch.                           33 Kč

Žák ŽŠ1  7- 10 let                                                     20 Kč

Žák ŽŠ2   11-14 let                                                              23 Kč

Pozn.: Na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o organizaci školního stravování, jsou žáci a děti povinni konzumovat školní jídlo pouze v provozovně školního stravování.

Pro cizí strávníky 60 Kč za oběd

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví paní Dana Luksová +420 725 568 315.

 

Od 1.1. 2019 došlo ke změně ceníku školního stravování.