Škola v přírodě

Jan Amos Komenský upřednostňoval názorné učení, proto jsme vyrazili do přírody a poznávali stromy, rostliny a stopy zvířat přímo v terénu. Přinesli jsme dobroty pro zvířátka a popřáli jim krásné Vánoce.