Volnočasové aktivity

Kroužek psacího písma

Tento kroužek je zaměřen na rozvoj grafomotoriky u malých školáků. Žáci se prostřednictvím hravé formy seznamují s prvky psacího písma. Určeno žákům 2., 3. a 4. ročníku.

Pod vedením 

Každé úterý od 7:30.

Angličtina pro nejmenší

Tento kroužek napomáhá dětem hravou formou se seznámit s anglickým jazykem.

Pod vedením 

Každou středu od 7:30.

Kroužek sportovních her

Tento kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie. Žáci si zábavnou formou rozvíjí své sportovní dovednosti.
Pod vedením pana Josefa Polanského.

Každou středu od 13 hodin.

Malý školák

Tento kroužek je určen dětem z mateřské školy, které mají rok před zahájením povinné školní docházky. Cílem je připravit děti zábavnou formou na vstup do školy.

Pod vedením Mgr. Tereza Coufalová