Výuka anglického jazyka

Metoda CLIL
Metoda CLIL

Od 1. října 2018 do vánočních prázdnin bude ve škole probíhat každé úterý výuka metodou CLIL. Vyučovat se bude vždy v úterý jednu hodinu a to v MŠ, v 1. třídě a ve 2. třídě. Jedná se o metodu, kde je prostřednictvím cizího jazyka vyučován jiný předmět. Tedy u nás např. matematika anglicky. K tomu se především u menších dětí využívá rodilý mluvčí. Dochází tak zcela přirozeně k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce. Jedná se o velmi starou metodu, už v antickém Římě se tímto způsobem vzdělávali od malinka děti v řečtině. Škole se podařilo získat rodilou mluvčí z jižní Afriky, která vyučuje i na jiných školách. Doufáme, že se bude tato výuka našim žákům líbit a budeme v ní pokračovat i po vánočních prázdninách.

Mgr. Ivana Mědílková

ředitelka školy


KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST

První informační schůzka 2. října 2018

Každé úterý 

Pro děti 15:30 - 16:30

Pro dospělé začátečníky 16:45 - 17:45

Pro dospělé pokročilé 18:00 - 19:00

Cena za 1 lekci je 150 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU