Zahájení projektu KOMENSKÝ

Projekt, který nás bude provázet letošním školním rokem, byl zahájen hned v prvním vyučovacím týdnu.

Nejprve jsme si trochu povídali o malém Janovi, kterému zemřeli oba rodiče. Pak jsme se už s o něco větším Honzou vypravili na studia. Po studiích jsme se s ním vrátili zpět do vlasti. A tady někde naše životopisné povídání skončilo, protože jsme si museli dobře prohlédnout mapu Moravy, kterou po svém návratu do vlasti Komenský vytvořil. Hledali jsme na ní různá místa, např. Lichkov.

Řekli jsme si také, kde se vzalo jméno Ámos. A pak už byl jen krůček k naší tvořivé práci. Nejprve jsme si ukázali Komenského Svět v obrazech, dobře jsme si ho prohlédli a začali jsme tvořit ve skupinách a pod vedením pedagogů náš vlastní obrazový svět. Používali jsme pastelky. Využili jsme nové počítače. A tvořili jsme a tvořili. Každý jsme pak získali první obrázek do našeho projektového sešitku.

A jak se nám to povedlo? To můžete posoudit sami! Náš Svět v obrazech je přílohou nástěnky věnované projektu ve vstupní místnosti školy.

Mgr. Ivana Mědílková