Zahájení školního roku

3,2,1 - start! Tento pokřik zazněl dne 1. září ve třídě KOSMÍKŮ a odstartoval nový školní rok s motivační hrou VESMÍR.

Mezi vesmírné velitele patří Mgr. Irena Kosková (ředitelka a třídní učitelka 1. a 2. třídy), Mgr. Hana Šulcová (třídní učitelka 3. -5. třídy), Mgr. Ivana Mědílková, Pavla Jelínková, Mgr. Marie Foglová, Alena Dostálková, Daniela Pretoriusová.

Všichni astronauti ze ZŠ Lichkov se vydávají na dobrodružnou cestu, během níž narazí na řadu nových objevů, vyzkouší si zajímavé hry a zapojí se do zábavných programů. Jedním takovým bude celoroční projekt k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Připomeneme si jeho život a také odkaz, který nám zde zanechal.

Do cesty nám jistě přiletí spousta překážek, ale my je díky vzájemné pomoci, snaze i nadšení zvládneme, a doletíme tak k vytouženému cíli. I já jako nová paní ředitelka jsem zvědavá, co nám nový školní rok přinese a velmi se těším na nové společné zážitky.

Velké díky patří i naší obci, která obdarovala naše nejmenší kosmonauty bohatým balíčkem výtvarných i školních potřeb. Během prvních zářijových dnů si každý člen vesmírné posádky vyrobil svou vlastní papírovou raketu, ale také věrného kamaráda Mimozemšťánka.

V tomto roce plném změn nám všem přeji pevné zdraví, mnoho sil a především dobrou náladu.

Mgr. Irena Kosková

ředitelka školy