Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,

vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.


Podrobnější informace MŠMT a čestné prohlášení zde: 


PODPORA VÝUKY

UČÍME SE DOMA SE VČELKOU! 📌 🐝 www.vcelka.cz 🐝

Prvostupňové děti - čtení, angličtina a španělština!

V reakci na stávající mimořádnou situaci ve školství, bychom rádi nabídli všem rodičům i pedagogům možnost využít k domácímu procvičování online aplikaci Včelka.

Stávajícím i nově registrovaným uživatelům tedy nabízíme možnost využití promo kódu: UCIMESEDOMA, kterým aktivujete ‼BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ VČELKY NA DOBU 6 TÝDNŮ

Potřebujete pomoci s aktivací promo kódu? Instrukce zde: 

Pro domácí procvičování nabízíme portál Škola s nadhledem, který umožní vašim žákům zopakovat si všechny
dosud získané znalosti. Součástí každého cvičení je i závěrečné vyhodnocení, kde žák získá zpětnou vazbu o tom,
které učivo již zvládl a které je nutné ještě zopakovat. K dispozici zdarma na www.skolasnadhledem.cz

Procvičovací testy SCIO si můžete ZDARMA objednat zde:

Na současnou situaci velmi pohotově reaguje Česká televize, která bude od pondělí 16.3. spouštět projekt UčíTelka. V rámci tohoto projektu bude na ČT2 probíhat vyučování prostřednictvím televizních obrazovek a měl by být spuštěn také edukativní web. Více informací o tomto projektu naleznete zde:

V souvislostí s ČT bych Vám také ráda doporučila stránky dětské televize Déčko, které jistě spousta z Vás už zná :https://decko.ceskatelevize.cz/
Na stránkách této televize konkrétně doporučuji tyto pořady:
Bankovkovi - zábavnou formou se zabývá finanční gramotností,
Co se děje kolem nás - seznámení s životem několika živočichů - přírodověda,
České pexeso - o jednotlivých krajích ČR - vlastivěda, pokud děti baví zeměpis na stránkách je i Evropské pexeso,
Čítanka, Čtení do ouška, Karaoke čtení ... - je zde mnoho pořadů týkajících se čtení, stačí si vybrat,
Dějiny udatného českého národa, Když se řekne naše země - krátká ale velmi výstižná videa, která krásně doplňují učivo vlastivědy,
DějePIC! - týká se učiva vlastivědy, tento pořad je nutné brát s nadsázkou a humorem,
Dobrodružství s orchestrem, Muzicírování - učivo hudební výchovy,
Jogínci - tělesná výchova,
Slovíčka - rozvoj slovní zásoby,
Mistr E a (Vel) Mistr E - slušné chování, chování ve společnosti a etiketa,
Wifina - pořad o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii, nových technologiích.
Na webu je také možné pustit zdarma pohádky a seriály vhodné k odpočinku a odreagování

Výroční zpráva 2018/ 2019

Podrobnější informace v sekci: INFORMACE PRO RODIČE

Doufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

sídlo: Základní a mateřská škola Lichkov, Lichkov 185,PSČ 561 68 IČ: 70188831, DS: em7eqm, telefon: 465635332, e-mail: skolalichkov@orlicko.cz

Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicka, Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/