Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,
vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.

Doufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Volné pracovní místo

Základní škola a mateřská škola Lichkov hledá pro školní rok 2019/2020 kvalifikovanou učitelku 1. stupně. V případě zájmu nám zašlete Váš životopis a kontakt na email skolalichkov@orlicko. cz.

Základní škola a mateřská škola Lichkov  

                561 68 Lichkov 185 tel.: 465 63 53 32 e-mail : zslichkov@orlicko.cz IČO : 70188831

    

                                                                                                                            V Lichkově 3. 5. 2019

Seznam registračních čísel dětí přijatých k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

Č.j.: 1/2019

Č.j.: 2/2019

Č.j.: 3/2019

Č.j.: 4/2019

Č.j.: 5/2019

Č.j.: 6/2019

                                                                                                         Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

                                                                                                          vz. Bc. Petra Kašková

Vyvěšeno: 3. 5. 2019

                                                                                                                                                              

Kalendář akcí

6. 5.             Změna rozvrhu -  platí do odvolání

10. 5.           Lesní zvířata - začátek v 9:00, vybíráme 40,-

14. 5.           Zápis do MŠ - po celý den

28. 5.            Focení - začínáme v 7:30         

29. 5.            Den rekordů Králíky - účastní se žáci celé ZŠ           

       Každý čtvrtek probíhá plavecký výcvik - sraz nejdříve v 6:30 v prostorách šatny, odjezd v 6:45

                          Více informací se dozvíte na tomto odkaze: https://www.skolalichkov.cz/l/plavani/

Rozvrh hodin 2018/2019

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

sídlo: Základní a mateřská škola Lichkov, Lichkov 185,PSČ 561 68 IČ: 70188831, DS: em7eqm, telefon: 465635332, e-mail: skolalichkov@orlicko.cz

Pověřenec pro OÚ: Sdružení obcí Orlicka, Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová, e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. +420724117563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/