Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé školy,
vítáme Vás na webových stránkách lichkovské školy.

Doufáme, že na těchto stránkách objevíte plno důležitých, ale i zajímavých informací o naší škole. Krátce - měli byste zde najít vše, co se chcete o naší škole dozvědět. Stránky budeme postupně rozvíjet a dotvářet. Pokud přesto nějakou informaci či odpověď nenajdete, prosím napište nám. Anebo přijďte. Rádi Vás ve škole uvítáme!

Naším úsilím je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a tvůrčí prostředí, ve kterém by dítě dosáhlo co největšího osobního rozvoje a započalo svoji vzdělávací cestu. Snažíme se využívat veškerých možností v okolí obce. Sportovní a kulturní akce budou součástí výchovy a vzdělávání na naší škole. 

Mgr. Ivana Mědílková, ředitelka školy

Plán akcí

21.3. 2018 Velikonoční výstava na sále v Lichkově

Vybíráme 20 Kč na kreativní dílničku

26.3.- 28.3. 2018 Velikonoční barvení vajíček

Více informací se děti dozvědí v průběhu týdne

29.-30.3. 2018  Velikonoční prázdniny

10.4. 2018 Schůzka rodičů MŠ od 15:00

10. 4. 2018 Třídní schůzky ZŠ od 15:30

24.4. 2018 Zápis do základní školy od 13:00

Dostavte se, prosím, s občanským průkazem a rodným listem dítěte. 

Těšíme se na Vás učitelský sbor

26.4. 2018 Zahájení plaveckého výcviku ZŠ a MŠ v Ústí nad Orlicí

Informace budou podány začátkem dubna 2018

15.5. 2018 Zápis do MŠ a Den otevřených dveří od 9:00 do 12 hodin.

Dostavte se, prosím, s občanským průkazem a rodným listem dítěte. Celé dopoledne si mohou děti se svými rodiči přijít pohrát do školky. 

Těšíme se na Vás učitelský sbor
Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018


Jsme zapojeni v těchto projektech

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

https://ovocedoskol.szif.cz/web/

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

https://www.recyklohrani.cz/cs/ 

Domestos pro školy

Projekt prostřednictvím kterého byly zrekonstruovány toalety v mateřské škole.

https://www.domestosproskoly.cz/