Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ŠPP

ŠPP


CÍLE PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 • vytvářet pozitivní sociální klima – pocit důvěry, spolupráce ve skupině vrstevníků, spolupráce s pedagogy i zákonnými zástupci
 • předcházet všem typům rizikového chování
 • výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob života přiměřeného jeho věku
 • vytvořit nabídku volnočasových aktivit pro žáky
 • posilovat komunikační dovednosti a zdravé sebevědomí, zkvalitnit komunikaci mezi žáky navzájem, mezi žáky a pedagogy
 • prohloubit spolupráci mezi pedagogickými pracovníky (učitel – asistent pedagoga – vychovatelka …)
 • týmově spolupracovat s problémovými žáky – průběžné vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 •  podporovat u rodičů zájem o dění ve škole – poskytování poradenských služeb rodičům
 • zajistit podpůrná opatření pro žáky s SVP, podpora nadaných žáků, spolupráce s PPP a SPC, odborná a metodická pomoc

ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE - Mgr. Pavla Jelínková (učitelka) - pavla.jelinkova@zslich.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE - Mgr. Irena Kosková (ředitelka školy) - irena.koskova@zslich.cz

KONZULTAČNÍ HODINY - individuálně na základě telefonické nebo osobní domluvy.

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ:

 • PPP a SPC Ústí nad Orlicí

Webové stránky: www.pppuo.cz

E-mail: info@pppuo.cz

Telefon: +420 465 521 296

Mobil: +420 776 611 695

 • SPC Ústí nad Orlicí

Webové stránky: www.spckaminek.websnadno.cz

E-mail: spc.usti@seznam.cz

Telefon: +420 465 523 715

Mobil: +420 733 313 749, +420 733 700 038

 • SPC Šumperk

Webové stránky: www.spc-sumperk.cz

E-mail: spc@schola-viva.cz

Telefon: +420 583 222 324

Mobil: +420 734 602 479