Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


ROZVRH HODIN 2023/2024

ROZVRH HODIN 2023,24 ČB.pdf

Více

Publikováno 18. 10. 2023 9:15

Organizace školního roku - termíny

Organizace školního roku:

Více

Publikováno 31. 10. 2021 18:57

Potřeby do školy

Potřeby a pomůcky do školy a ŠD:

Více

Publikováno 28. 8. 2021 7:43


Provozní doba ŠD: ráno od 6.30, odpoledne do 15.30

DOPORUČENÍ PRO RODIČE:

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM - doporučení MŠMT:

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost

  • při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu

  • televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

  • pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin

  • vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte

  • stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za

  • příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

  • výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

  • ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

  • uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod